Impressum | Kamov Residency

Impressum

Impressum

Grad Rijeka
Odjel gradske uprave za kulturu
Rijeka, Korzo 16
www.rijeka.hr

Urednica i administratorica stranice: 
Plamena Šarlija,
e-mail: Turn on JavaScript!
tel: (051) 209-556

Web design i programiranje:
Manufaktura d.o.o.

Vizualni identitet kampanje:
Sanjin Kunić, Studio Kindin