Kuća Silić - La Bella Ebrea | O programu | Kamov Residency

Kuća Silić - La Bella Ebrea

Kuća Silić - La Bella Ebrea

Zgrada u kojoj se nalazi stan, poznata pod nazivom Bella Ebreica – kuća Silić rad je arhitekta Carla Conighija.

Carlo Conighi arhitekt je koji je 1875. godine završio politehniku u Münchenu. U Rijeci, na Sušaku te Opatiji radi kao samostalni građevinski poduzetnik projektirajući i gradeći mnoge stambene kuće, vile i ljetnikovce te zgrade komunalnog karaktera. Kao izuzetno iskusan graditelj radio je kao nadzorni arhitekt na mnogim važnim građevinskim ostvarenjima u Rijeci (sinagoga, Guvernerova palača). Njegov stilski arhitektonski govor varira od historicističkih ostvarenja do secesije te je mnoga zdanja izveo u mješavini historicizma i secesije, u maniri tada vrlo pomodnog “orijentalnog” stila. Upravo takve gradnje dopuštale su mu i primjenu pikturalnih dekoracija na fasadama.

Kao jedno od najdojmljivijih djela ostvareno takvim stilom je upravo i Kuća Silić – La Bella Ebrea iz 1909. godine. Ona je jedan od kasnijih primjera s eklektičkim stilskim oznakama, koja koketirajući s historicizmom, secesijom i stilizacijom “orijentalnih” motiva, s uvećanim prikazima groteski te antropomorfnih bića – baziliska, sučelice postavljenih u nekoliko potkrovnih kartuša, obiluje kolorizmom i visokom kvalitetom slikarske izvedbe.  Zdanja iz opusa  Carla Conighija živa su slika i biljeg posebitosti riječke mješavine Mediterana i Mitteleurope te su svjedočanstvo visoke kulturne razine življenja i stvaranja u onodobnoj Rijeci.

(izvor: Theodor de Canziani Jakšić, Izložba Dekorativno fasadno slikarstvo u Rijeci, Državni arhiv u Rijeci, 2001.)