Zašto? | O programu | Kamov Residency

Zašto?

Zašto?

Cilj pokretanja ovog programa je obogatiti riječku kulturu gostovanjima eminentnih svjetskih stvaraoca koji će tijekom svog boravka u Rijeci raditi na svojim projektima/djelima i usput sudjelovati u javnim događanjima na riječkoj kulturnoj sceni (predavanja u školama i na fakultetima, druženje s lokalnim stvaraocim, sudjelovanje na okruglim stolovima, organiziranje književnih večeri, predstavljanja radova, itd.).

Stvaraocima će kroz ovaj program biti pružena prilika osvrnuti se na aktualne teme i promovirati kulturu i umjetnost kao važan dio društvenog i javnog života, kao stvaralački proces koji obogaćuje život sviju nas. Nadalje, ovaj će program pružiti raznorodnim organizatorima kulturnih programa priliku da osmisle i provedu program boravka stvaraoca, koji nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske, u gradu Rijeci, njegovo uključivanje u umjetnički i kulturni život grada te organizacija njihovog javnog predstavljanja. 

Ovaj program bit će katalizator stvaranja žive i aktivne umjetničke i kulturne scene u gradu Rijeci, stvorit će javni forum za suvremeni umjetnički diskurs, kontinuirano propitivati identitet grada i osvrtati se na aktualne teme. Posebno će se potaknuti izgradnja urbanog identiteta, osnažiti kulturalna posebnost grada te stvoriti još jedno žarište urbane kulture, a umjetnički i kulturni život Rijeke povezati s europskim središtima.