Rezultati Javnog poziva za prijedloge Rezidencijalnog programa Kamov | Prijava za rezidencijalni program Kamov | Kamov Residency

Rezultati Javnog poziva za prijedloge Rezidencijalnog programa Kamov

Rezultati Javnog poziva za prijedloge Rezidencijalnog programa Kamov

Programski savjet Rezidencijalnog programa Kamov u suradnji s Odjelom za kulturu Grada Rijeke evaluacijom pristiglih prijava odlučio je podržati sljedeće programe u navedenim periodima: