Sustav vrednovanja rezidencijalnih programa - Kriteriji i smjernice za evaluaciju programa | Prijava za rezidencijalni program Kamov | Kamov Residency

Sustav vrednovanja rezidencijalnih programa - Kriteriji i smjernice za evaluaciju programa

Sustav vrednovanja rezidencijalnih programa

Kriteriji i smjernice za evaluaciju programa

-                    Stručne i umjetničke reference korisnika

-                    Stručne i umjetničke reference organizatora programa

-                    Kvaliteta minulog rada, uspjesi korisnika i iskustvo u provedbi programa

-                    Umjetničke radnje koje pomiču granice tradicionalnih medija/izražavanja

-                    Korištenje kreativnih praksi

-                    Kvaliteta, jasnoća, potpunost, ekonomičnost i primjenjivost programa u vremenskom okviru

-                    Važnost za razvoj i poticanje urbane kulture u gradu Rijeci

-                    Poticanje originalnosti, kreativnosti i inovativnosti

-                    Metodički pristup kontinuitetu programa i poticajni rezultati

-                    Programi od društvenog i kulturnog značaja, odnosno programi koji imaju integriranu komponentu interakcije s građanima

-                    Programi usmjereni na međugradove, među-lokalnu i međunarodnu suradnju koja osigurava uzajamnost, kao i programi koji doprinose predstavljanju grada Rijeke u Hrvatskoj i inozemstvu

-                    Programi koji imaju dodatne osigurane ili planirane izvore financiranja