Sustav vrednovanja rezidencijalnih programa - Područja programa, načini provođenja, kriteriji evaluacije, termini i duljina boravka | Prijava za rezidencijalni program Kamov | Kamov Residency

Sustav vrednovanja rezidencijalnih programa - Područja programa, načini provođenja, kriteriji evaluacije, termini i duljina boravka

Sustav vrednovanja rezidencijalnih programa

Područja programa, načini provođenja, kriteriji evaluacije, termini i duljina boravka

1. Područja obuhvaćena Rezidencijalnim programom Kamov

2. Načini provođenja Poziva za predlaganje rezidencijalnog programa Kamov

Poziv za predlaganje programa bit će raspisan jednom godišnje i biti će otvoren mjesec dana od objavljivanja poziva. Sve pristigle prijedloge programa evaluirat će Programski savjet ovisno o području programa u roku od petnaest dana nakon zaključenja natječaja. Programi boravka autora, umjetničkih kolektiva, teoretičara ili istraživača isključivo mogu predložiti pravne osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture i obrazovanja temeljem Poziva za predlaganje rezidencijalnih programa Kamov.

3. Kriteriji vrednovanja prijedloga programa pristiglih temeljem Poziva za predlaganje Rezidencijalnog programa Kamov

4. Termini i duljina boravka

Termini i duljina boravka bit će definirani naknadno u konzultaciji sa Savjetom i predlagateljima programa. Minimalno trajanje boravka je 15 dana, a maksimalno 3 mjeseca.