Poziv na predlaganje programa | Prijava za rezidencijalni program Kamov | Kamov Residency

Poziv na predlaganje programa

Poziv na predlaganje programa

Ukoliko ste organizacija, udruga ili ustanova iz područja kulture ili obrazovanja i želite predložiti individualne autore, umjetničke kolektive, teoretičare i istraživače za boravak u rezidencijalnom programu u Rijeci, ovo je pravi poziv za vas!

Rezidencijalni program Kamov omogućuje boravak autorima iz područja:

U okviru Rezidencijalnog programa Kamov nudimo smještaj u jednom od dva potpuno opremljena stana u samom centru Rijeke. Svi ostali troškovi - umjetnički honorari, dnevnice, produkcijski i putni troškovi, nažalost, ne pokrivaju se sredstvima ovoga programa.*

Na Poziv se mogu prijaviti autori koji ne žive u Rijeci i njezinoj okolici, isključivo putem hrvatskog ili stranog organizatora rezidencije, tj. pravne osobe – organizacije, udruge ili institucije iz područja kulture ili obrazovanja. Minimalna duljina boravka u Kamov rezidenciji je 15 dana, a maksimalna 3 mjeseca.**

Sve prispjele programe ocijenit će i obraditi Programski savjet Rezidencijalnog programa Kamov u suradnji s Odjelom za kulturu Grada Rijeke. Detaljni uvjeti suradnje i kriteriji vrednovanja pristiglih prijedloga programa navedeni su u Sustavu vrednovanja rezidencijalnih programa.

Odabrani autori, umjetnički kolektivi, teoretičari i istraživači imaju obavezu predstaviti se riječkoj javnosti tijekom rezidencijalnog boravka.

Predlagatelji programa obvezni su prijaviti svoje program putem obrasca.

Prijedlozi programa i sva dodatna pitanja šalju se na sljedeću adresu: Turn on JavaScript!

Nepotpune prijave i prijave koje ne zadovoljavaju propisane uvjete, neće se razmatrati.Turn on JavaScript!

* Ukoliko Vam zatreba pismo potpore zbog prijave na neke od programa potpore, javite se na naznačenu e-mail adresu. 
** Rezidencija Kamov ne podupire zahtjeve za privremenim smještajem autora tijekom prezentacija već postojećih projekata.